wtorek, 10 grudnia 2013

"Niezwykłe objawienia świętych" ks. Marcello Stanzione


Przeciętny katolik zaledwie raz w roku odmawia Litanię do Wszystkich Świętych. Mam wrażenie, że wtedy większość z nas traktuje tę modlitwę jako kolejny element liturgii Wielkiej Soboty. Wiara w to, że może ona poruszyć niebiosa traktowana jest raczej z przymrużeniem oka. Ks. Marcello Stanzione w książce "Niezwykłe objawienia świętych" próbuje poruszyć sumienia letnich i uzmysłowić za pomocą przytaczania nadzwyczajnych objawień świętych, że mogą oni swoją modlitwą pomagać nam w ziemskiej wędrówce. Pomoc zastępów świętych i błogosławionych jest bardziej realna niż nam się wydaje. Wystarczy jedynie uwierzyć i wytrwale prosić. Tylko tyle. Albo aż tyle...
"Komunia świętych i archaniołów w niebie"

Książka nie mogła oczywiście zacząć się niczym innym niż wyjaśnieniem terminu "święty" i przedstawieniem nauki Kościoła w tym zakresie. Ks. Marcello Stanzione zaczyna wywód od Pisma Świętego (szczególną uwagę zwraca na Ewangelię), a kończy na ustaleniach Soboru Watykańskiego II. Po czym rozpoczyna się kolejny rozdział będący zasadniczą częścią publikacji. Poświęcony jest świętym, którzy pojawiali się (zazwyczaj tuż po swojej śmierci), aby uzdrowić przyjaciół. Część ta wyróżnia się nie tylko długością, ale i największym "ładunkiem" wiedzy historycznej. Niestety nie podzielono jej na mniejsze fragmenty. Na próżno możemy także szukać indeksu świętych. Odnalezienie interesującego nas świętego nie będzie więc łatwe.

Ważną częścią książki jest aneks z modlitwami do świętych. Myli się ten, kto uważa zabieg ten za niepotrzebny, gdyż można je rzekomo znaleźć w każdym modlitewniku. Z popularnych modlitw odnajdziemy tylko Litanię do Wszystkich Świętych. Nawet ona różni się jednak od popularnej wersji zamieszczanej w modlitewnikach, gdyż jest bardziej rozbudowana. Książkę zamykają modlitwy do świętych Cyryla i Metodego, do świętego Jana Chrzciciela i do świętego Benedykta.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie prowadzono żadnych statystyk, więc trudno dokładnie powiedzieć, ile osób łącznie zostało uznanych przez Kościół za świętych. Przypuszcza się, że liczba przekracza obecnie 10 tysięcy. Aż strach pomyśleć, jak wielu z nich pozostaje bezczynnych, bo nikt do nich się nie zwraca z modlitwą. "Niezwykłe objawienia świętych" to pozycja otwierająca oczy na ten aspekt życia religijnego. Książka, która oddziałuje na czytelnika nie tylko podczas lektury, ale i długo po przeczytaniu ostatniej strony.

Za egzemplarz do recenzji dziękuję wydawnictwu:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...