wtorek, 30 czerwca 2015

"Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności" Gabriele Kuby

 "Rozpusta rodzi ślepotę umysłu" (Suma teologiczna św. Tomasz z Akwinu)

Zmiany w obyczajowości dokonują się na naszych oczach. Teoretycznie nic już nie powinno nas dziwić. Czym innym jest jednak przyglądanie się pojedynczym przemianom, a czym innym zauważenie całej tendencji od samych korzeni po czasy najnowsze. Gabriele Cuby przedstawiła założenia rewolucji seksualnej począwszy od jej ojców (tutaj m.in. Marks, Engels i Freud), poprzez brzemienny w skutkach bunt końca lat 60., aż po początki drugiej dekady XXI wieku, kiedy to walką z chrześcijańską moralnością i rodziną zajmują się takie instytucje jak UE czy ONZ. Obraz tego, co się dzieje za naszymi zachodnimi granicami jest zatrważający. Tytułowa globalna rewolucja seksualna nosi znamiona totalitarne. Obecne szaleństwo z niemal stuprocentową dokładnością opisał jeszcze przed wojną Huxley w "Nowym wspaniałym świecie".

Autorka dowodzi, że ograniczenia seksualne determinują poziom danej kultury. Im są wyższe, tym kultura reprezentuje wyższy poziom. Przykładów dostarcza historia od czasów starożytnych. Badania w tym zakresie prowadził m.in. angielski antropolog Joseph Daniel Unwin. Po przebadaniu 80 społeczeństw "nieucywilizowanych" oraz wysokich kultur Rzymian, Ateńczyków czy Sumerów doszedł do wniosku, że energia społeczna rodzi się z konfliktu emocjonalnego, który powstaje przy rezygnacji z zaspokojenia seksualnego. Konflikt ten wytwarza nowe myśli i idee. Kiedy wstrzemięźliwość jest duża społeczeństwo dysponuje dużą energią.

Korzenie rewolucji seksualnej tkwią w jednym z najstraszliwszych wydarzeń w dziejach świata - rewolucji francuskiej (tę pod względem ofiar i wyrządzonego zła przewyższa jedynie rewolucja bolszewicka). Ideowy ojciec rewolucji francuskiej Wolter propagował hasło "Zmiażdżcie nikczemnika!" (pod pojęciem nikczemnika rozumiano Kościół), które przyniosło śmierć tysiącom księży i zakonników. Myśl rewolucyjna dojrzewała w XIX wieku. Poza Marksem warto przyjrzeć się Nietzchemu propagującemu nienawiść wobec chrześcijaństwa, które rzekomo głosi "moralność niewolników", skierowaną dla słabych ludzi (ci są postawieni w kontrze do "rasy panów"). Pewien amerykański autor stwierdził kiedyś: "Rozpal namiętności, a będziesz kontrolował ludzi". Jest to źródło nie tylko rewolucji seksualnej, ale także natrętnych reklam i działalności wielkich koncernów.

Oczywiście wspominam tylko o niektórych przedstawicielach frontu wrogiego człowiekowi. Gabriele Cuby analizuje dużo więcej ideologii stworzonych przez "oświecone" umysły.  Wszystko to podsumował świecie Eddie Bernays, siostrzeniec Freuda: "Kto steruje niedostrzegalnymi przez ogół mechanizmami społecznymi, obejmuje niewidzialne panowanie, które jest prawdziwym władaniem naszym krajem. (...) To są ci, którzy pociągają za sznurki decydujące o powszechnym sposobie myślenia". Przełom to rewolta 1968 roku, której celem było zniszczenie całego dotychczasowego ładu. Aktywiści tego ruchu zajęli kluczowe stanowiska w organach ONZ, UE, w mediach i na uniwersytetach. Natychmiast zaczęli wprowadzać swój zbrodniczy program.

Oczywiście na celowniku najpierw stanęła religia. Człowiekiem zakorzenionym w religii i rodzinie trudno jest przecież manipulować. Działania niestety przyniosły efekty. Europa Zachodnia odcina się od swoich korzeni, walczy z chrześcijaństwem. Gdy to się udało przyszedł czas na walkę z rodziną która dokonuje się na naszych oczach. Widać to chociażby w programach szkolnych niektórych państw zachodnioeuropejskich m.in. Niemiec.  W trakcie lekcji uczniowie mają odgrywać określone role i otrzymać informacje, jak nawiązać kontakt ze środowiskiem homoseksualnym. Oto jeden z przykładów:
Siedzisz przy barze w lokalu dla gejów. Właściwie przydałby ci się dziś w łóżku ładny facet. Do lokalu wchodzi nowy, który wydaje ci się całkiem pociągający. Jak wykorzystasz swoją szansę?
WHO przygotowała z kolei Międzynarodowe Standardy edukacji seksualnej w Europie. Zgodnie z nimi:
  • Dziecko poniżej czterech lat ma prawo do badania nagości i okazywania zainteresowania nią.
  • Od czwartego roku życia dziecko jest wprowadzane w związki osób tej samej płci i zapoznawane z różnymi formami rozpadu rodziny.
  • Między szóstym a dziewiątym rokiem życia uświadamia się je na temat seksu w mediach oraz nadal przyzwyczaja do masturbacji i poucza o prawach seksualnych dzieci.
  • Między dziewiątym a dwunastym rokiem życia dziecko zdobywa pierwsze (?) doświadczenia seksualne, przekazuje się mu informacje o pożądaniu, orgazmie, o różnicy między tożsamością genderową a płcią biologiczną, o chorobach przenoszonych drogą płciową i narodowych ustawach dotyczących praw seksualnych młodzieży.
  • Między dwunastym a piętnastym rokiem życia dziecko jest przygotowywane na "pierwszy raz", dalej uświadamiane n temat pożądania, masturbacji i orgazmu oraz "prawa do aborcji" (G. Cuby, "Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności", s. 326-327).

Kończę adekwatnym fragmentem Pisma Świętego:
Przyjdzie bowiem chwila,
kiedy zdrowej nauki nie będą znosili,
ale według własnych pożądań -
ponieważ ich uszy świerzbią -
będą sobie mnożyli nauczycieli.
Będą się odwracali od słuchania prawdy,
a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
Ty zaś czuwaj we wszystkim,
znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty,
spełnij swe posługiwanie!
2 Tm 4, 3-5
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...